PTF05 Adelia Studio 14

schedule

24-11-2021

PTF05 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 05 voor Adelia Studio 14 is vanaf 24-11-2021 beschikbaar. Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

 • AdeliaDoc is een tool voor het genereren van technische documentatie. De gegenereerde documentatie is gestandardiseerd en beschrijft de programma's, public procedures en call parameters voor al deze entiteiten.
 • Adelia source code repository: deze service maakt het mogelijk sources te importeren en exporteren, met een interface naar Git en SVN source control tools.
 • Adelia SSO staat directe authenticatie toe in de middleware van een Windows gebruiker die is ingelogged op een domein via Kerberos in de active directory.

4GL taal

 • XML_SET_VAL: *CDATA parameter wordt nu ook ondersteund voor programma's van het type Adelia<.li>
 • CONV_DATA: JSON(*DIGIT_NAME) is toegevoegd om JSON nodes te ondersteunenn waarvan de naam met een nummer begint.
 • Adelia Class: de naam van het gegenereerde POJO-bestand kan nu lowercase tekens bevatten.
 • Verification / quality manager : een waarschuwing wordt getoond als een lokaal veld een globale lijst veld "verbergt".

REST web services

 • SAML authenticatie wordt in REST API's ondersteund.
 • De JWT token kan worden ingetrokken.
 • LOG4J : in DEBUG level kan de rol van een token worden vastgelegd.

Database

 • ADELJOB tool : sql of algemene scripts kunnen nu met de PDMGEN gegenereert worden
 • SQL server : bij het genereren van een tabel, varchar(max), nvarchar(max) en nvarbinary(max) worden nu gebruikt ipv text, ntext en image types
 • Oracle 12+ : auto-incremented kolommen worden gegenereerd bij GENERATED BY DEFAULT ON NULL ipv GENERATED BY DEFAULT ivm de compatibiliteit met Oracle triggers

Diverse aanpassingen

 • Debugger : REF_CLASS type variabelen worden nu ondersteund in de Adelia debugger
 • Debugger : voor IMAGE type variabelen wordt de grootte nu getoond
 • Debugger : array variabelen worden op een verbeterde manier getoond
 • Vertaal tool : in het constante extractie scherm wordt voor een batch type aangegeven of het een adelia of crystal reports rapport is
 • 4GL editor : voor de presentatie van de code kunnen aanpassingen gedaan worden
 • Unit test : Test programma's kunnen worden aangeduid met adeliaPgmxx (van 01 tot 99) naast of in plaats van adeliaTasxcc elementen in het build.gradle bestand
 • Log4c : "rollingfile" kan gebruikt worden in shared mode (append="1")
 • Log4c : Mapped Diagnostic Context kan gebruikt worden, zie hiervoor de vernieuwe log4c.xml.new template en de functies VaToolBxClearMDCLogging, VaToolBXPutMDCLogging en VaToolBxGetMDCLogging