Adelia iSeries Studio

adelia studio

Voor het ontwikkelen in 5250 modus biedt Adelia Studio twee versies. Adelia/400 met iSeries (IBM i of system i) als platform en Adelia iSeries Studio dat draait onder Microsoft Windows. Beide versies zijn compatible met elkaar.

De gebruikers van Adelia/400 op het as/400 systeem kunnen eenvoudig overstappen naar Adelia iSeries Studio. Dit geldt ook voor hen die al vanaf 1988 op de AS/400 zijn gestart.

Alle werkzaamheden gebeuren op de PC met alle tools en grafische voordelen van dien. Daarnaast wordt alleen de compilatie op de iSeries uitgevoerd. Hierdoor vergroot Adelia iSeries Studio de ergonomie en productiviteit voor de ontwikkelaar.

Het ontwerpen van een database of een programma met behulp van een grafische interface maakt het ontwikkelen natuurlijker dan op de iSeries en stukken sneller.

Met Adelia iSeries Studio werk je interactief met de eindgebruiker (prototyping). Dit maakt het mogelijk snel en eenvoudig programma's, schermen en rapporten te ontwikkelen. Het eindresultaat van wijzigingen kunnen snel zichtbaar worden gemaakt : de eindgebruiker ziet hierdoor direct de gevraagde wijzigingen. De samenwerking tussen ontwikkelaar en eindgebruiker wordt hierdoor optimaal ondersteund.

Door bovenstaande voordelen is het financiele voordeel aanzienlijk: één ontwikkelteam, één ontwikkelomgeving en eenvoudig onderhoud.