Adelia Cloud Studio

adelia studio

Adelia Cloud Studio is een software ontwikkelomgeving van Hardis waarmee je als developer eenvoudig Cloud applicaties ontwikkelt en ontwerpt:

De belangrijkste voordelen van de HTML 5 generator zijn:

 • hergebruik van bestaande Adelia Visual Studio programma's in de browser als cloud applicatie
 • verlaging van de kosten van software ontwikkeling
 • verlaging van de kosten van infrastructuur (CITRIX, terminal service)
 • web applicaties (ofwel cloud applicaties) kunnen gemaakt worden zonder specifieke kennis van web-ontwikkeling
 • vanuit één broncode wordt voor zowel Windows alsook het web ontwikkeld
 • uw applicaties zijn beschikbaar op álle devices die HTML 5 ondersteunen


html5 devices

Enkele handige geintegreerde onderdelen zijn :

 • Conceptueel Data Model voor het modelleren van je omgeving
 • Rapid Application Development voor snel en efficiënt werken
 • Installatie manager voor het uitleveren van de software
 • Versiebeheer
 • JIRA integratie voor het bijhouden van issues binnen een project