Virtueel warehouse

reflex wms

Virtual Warehouse: de nieuwe functie van Reflex WMS voor de configuratie en visuele aansturing van logistieke centra

virtueel warehouse

Creatie en nauwkeurige weergave van magazijnen, tot op locatie niveau

Het eerste doel van Virtual Warehouse is het vereenvoudigen en versnellen van de configuratie van Reflex WMS en tegelijkertijd het verminderen van het risico op fouten. Dankzij een ergonomische grafische interface kan de gebruiker een getrouwe weergave maken van het magazijn: gangen, niveaus, locaties, werk-, uitbreidings- en bufferzones ... Om tijd te besparen en de nauwkeurigheid te verbeteren, is het ook mogelijk om een lay-out van het magazijn te importeren en vervolgens aan te vullen.

Virtual Warehouse garandeert niet alleen dat de geïmplementeerde configuratie afgestemd is op de reële situatie, maar biedt logistiek managers ook flexibiliteit, autonomie en een eenvoudige reorganisatie mogelijkheid bij wijzigingen in het magazijn en de organisatie (nieuwe zones, nieuwe processen ...) of als er zeer vaak aanpassingen moeten worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fabriekslogistiek, waar bepaalde locaties of configuraties afhankelijk zijn van het productieschema en regelmatig moeten worden aangepast.

Weergave en ondersteuning van de operationele besluitvorming

Tegelijkertijd zorgt de grafische weergave als een digital twin voor een fijnere aansturing van de magazijnen, die bovendien voortdurend geoptimaliseerd wordt. Virtual Warehouse biedt verschillende weergaven die managers helpen bij de operationele beslissingen en de exploitatie van het magazijn. Deze weergaven worden aangeboden in de vorm van “heatmaps”, realtime mappings die de concentratie aan activiteiten in het magazijn visualiseren, zodat managers knelpunten, pieken en dalen in de activiteiten binnen het magazijn of risico’s voor de activiteitenstroom kunnen identificeren.