Digital twin

Wat is een digital twin?

Een digital twin is een virtuele representatie van de werkelijkheid.
Het is een zo accuraat mogelijke weergave van de werkelijkheid van een object of systeem.
Door machine learning en simulatie helpt deze digital twin om beslissingen te maken.

Digital twin en Reflex

In Reflex bestaat de mogelijkheid een Virtual Warehouse te configureren.
Naast configuratie gemak biedt dit ook ondersteuning bij de operationele besluitvorming.

virtueel warehouse

Andere vragen


Logging

Wat is Kibana?

Framework

Wat is Swagger?

Warehouse Management Systeem

Wat is Reflex?