Kibana

Kibana

Wat is Kibana?

Kibana is de interface om de logs van Elasticsearch te visualiseren.
Elasticsearch is een opensource oplossing die vooral gebruikt wordt om snel grote hoeveelheden data te kunnen doorzoeken en analyseren.
Met Kibana kun je de logs raadplegen, analyseren, filteren en zelfs fraaie overzichten maken. Deze informatie is via een webinterface te benaderen.

ELK stack

Als er over Elasticsearch wordt gesproken heeft men het vaak over de ELK stack. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Elasticsearch
    Elasticsearch is de analytics engine in de ELK stack en maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data op te slaan en te doorzoeken of analyses op te doen.
  • LogStash
    Logstash is de ‘central dataflow engine’ in de Elastic Stack voor het verzamelen, verrijken en samenbrengen van alle data, onafhankelijk van het formaat van deze data.
  • Kibana
    Kibana zorgt voor visualisatie. Het biedt de mogelijkheid om data visueel te ontginnen en real-time te analyseren.

Kibana en Adelia Studio

Kibana kan vanaf versie 13 ptf06 in Adelia Studio worden gebruikt.

Andere vragen


Logging

Wat is LOG4J?

swagger
Framework

Wat is Swagger?

adelia studio
Ontwikkelomgeving

Wat is Adelia Studio?