Log4J

log4j

Wat is Log4J?

Apache Log4j is een op Java gebaseerd logging framework. De volgende log-levels zijn beschikbaar:

LevelOmschrijving
OFFHiermee wordt de logging uitgeschakeld
FATALErnstige fouten. Direct zichtbaar op een console.
ERROROverige runtime errors of onverwachte condities. Direct zichtbaar op een console.
WARNWaarschuwingen. Direct zichtbaar op een console.
INFOInteresante runtime events (startup/shutdown). Direct zichtbaar op een console.
DEBUGGedetailleerde informatie van de werking van het systeem. Wordt als log weggeschreven.
TRACEDe meest gedetaileerde informatie. Wordt als log weggeschreven.

Log4J en Adelia Studio

Vanaf ptf06 in Adelia Studio versie 13 is het gebruik van Log4J opgenomen en kan als volgt worden aangestuurd via de Adelia 4GL source:

ADD_TRACE 'Dit gaat fout' *ERROR

Andere vragen


Logging

Wat is Kibana?

Framework

Wat is Swagger?

Ontwikkelomgeving

Wat is Adelia Studio?