PTF06 Adelia Studio 13

schedule

31-01-2017

PTF 06 voor Adelia Studio 13

PTF 06 voor Adelia Studio 13 is vanaf 31-01-2017 beschikbaar.
Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

 • Database: Alfanumerieke velden kunnen nu tot maximaal 8.386.552 characters lang zijn (i.p.v. 32.700)
 • 4GL Editor: Het Open menu ondersteund nu alle type documenten
 • 4GL Editor: Het LDM venster toont nu ook de naam van de entiteit en bestandsnaam
 • 4GL Editor: Een mouse-over over een SQL cursor naam toon nu de naam van alle gebruikte entiteiten in die cursor
 • 4GL Editor: Performance is verbeterd voor grote source files
 • Installatie program manager: Programma's of taken van een andere installatie kan aan een andere installatie worden toegewezen
 • Maintenance manager: er kan nu ook gezocht worden in de geproduceerde objecten (in b.v. een dll of jsp)
 • Exchange: een verzending kan gekopieerd worden

Adelia Web

 • JWT security voor REST webservices: Een JWTAdeliaLoginModule (authenticatie via een Visual Adelia batch programma) is beschikbaar alsmede de mogelijkheid verschillende authenticatie modules te combineren (combineer JWTLDAPLoginModule en JWTAdeliaLoginModule)
 • Visual/Web debugger: Web services (SOAP en REST) kunnen nu worden gedebugged

Visual Adelia, Adelia Web, Adelia Cloud and Adelia Mobile parts

 • Met de CREATE_SQL instructie kunnen nu records in een blok worden toegevoegd
 • Met de CURSOR instructie kunnen records ook in een blok worden gelezen
 • De functie &SQL_SANITIZE is toegevoegd om SQL injection type hacking te voorkomen
 • VaToolBx functies zijn toegevoegd voor socket management
 • VaToolBxIsProcessAlive is toegevoegd om te controleren of er een process met de opgegeven naam actief is
 • VaToolBxBase64ToImage, VaToolBxImageToBase64, VaToolBxBase64ImageToImage, VaToolBxImageToBase64Image functies zijn toegevoegd om een binary of string te encoden naar base 64
 • Wijziging in trace management (Middleware en database): deze zijn nu gebaseerd op Log4J voor Java componenten en Log4C voor Windows componenten
 • De client of server configuratie tool accepteert nu een bestandsnaam als parameter
 • De data copy tool performance is verbeterd

Visual Adelia

 • Het is nu eenvoudiger met een layout te werken die groter is dan het scherm van de ontwikkelaar
 • Layout Manager: een radio button kan nu ook zonder frame worden gedefinieerd
 • Layout Manager: In "read only" mode, kunnen de properties van de OCX objecten of specifieke Adelia Cloud objecten worden geraadpleegd

Adelia Cloud

 • Het nieuwe object MENU BAR is toegevoegd
 • Toegangsrechten voor de VFS directories kunnen via wagon.xml file worden geconfigureerd en m.b.v. VaToolBxCloudCheckVFSPrivilege worden uitgevraagd
 • Context-sensitive menus worden nu ondersteund in iOS