REST

Rest

Wat is REST?

REST is de afkorting van Representational State Transfer
Het is een manier om webservices te creëren op basis van de bestaande en eenvoudige bouwstenen. SOAP is vervangen door URL's voor adressering en de HTTP methodes (GET, POST, DELETE en PUT) voor het aanroepen van de restful web service. UDDI en WSDL zijn trouwens nog steeds nodig. Adelia Studio is geschikt is voor het gebruik van REST.

Waarom REST in plaats van SOAP?

SOAP is uitgegroeid tot een uitgebreide en soms complexe standaard. Voor de meeste toepassingen is deze uitgebreide functionaliteit niet nodig en kan worden volstaan met een eenvoudiger alternatief zoals REST. Veel van de API's en frameworks die SOAP ondersteunen zijn dan ook niet nodig bij REST. Bovendien ligt de netwerk overhead bij SOAP een stuk hoger door het gebruik van envelopes en de wijze van het aanvragen van XML-requests.

Gebruik van REST maakt het ontwikkelwerk dus eenvoudiger en levert daardoor besparingen op gedurende de ontwikkeling en voor je software architectuur.

REST en Adelia Studio

REST kan vanaf versie 13 in Adelia Studio worden gebruikt.

Andere vragen


Security

Wat is JWT?

swagger
Framework

Wat is Swagger?

adelia studio
Ontwikkelomgeving

Wat is Adelia Studio?