JWT

jwt - json web token

Wat is JWT?

JSON Web Token (JWT) is een open standaard (RFC 7519) om op een compacte en autonome manier veilig gegevens tussen twee partijen uit te wisselen als JSON object.
Deze informatie kan geverifieerd en vertrouwd worden door de digitale handtekening die gebruikt wordt. JWT's kunnen ondertekend worden met een geheime (HMAC algorithme) of een public/private key.

JWT en Adelia Studio

Vanaf versie 13 ptf05 kan JWT binnen Adelia Studio gebruikt worden voor Authenticatie en versleutelde toegang bij het gebruik van REST Web Services.

Andere vragen


Webservices

Wat is REST?

swagger
Framework

Wat is Swagger?

Ontwikkelomgeving

Wat is Adelia Studio?