PTF09 Adelia Studio 14

schedule

10-07-2023

PTF09 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 09 voor Adelia Studio 14 is vanaf 10-07-2023 beschikbaar.

Java/Web/Cloud applicatie runtime

 • Vernieuwde Java/Web/Cloud runtime interne segmentatie per type applicatie (Java thick client, Java server, Adelia Cloud client, "Jsp" web client, REST Web service, SOAP Web service) om afhankelijkheden van third-party libraries te minimaliseren (en dus het risico op beveiligingslekken)
 • Recentere versies van third-party libraries worden gebruikt om beveiligingslekken te verhelpen
 • Als er applicaties gemaakt worden via de Adelia build, worden niet gebruikte runtime componenten (en de daarbij benodigde third-party afhankelijkheden) automatisch achterwege gelaten.
  • Let op 1: wijzigingen voor de Adelia Build:
   Alle gebouwde applicaties die via de Adelia build worden opgeleverd moeten gebruik maken van artifacts gemaakt met Adelia build versie 14.9.0 of hoger. Bij het gebruik van Gretty appStartWar, appRunWar of farmIntegrationTest in je Gradle project voor het maken van Adelia Web, Adelia Cloud, REST Web service of SOAP Web service applicaties, moet het project opnieuw gedefinieerd worden met de bijgeleverde templates van 14.9.0 (zie mapje "Build\templates").
  • Let op 2: Changes for Web REST services:
   • beans.xml configuratie bestand: de swagger2Feature bean is vervangen door de openApiFeature bean. Updating van de site past automatisch het beans.xml bestand aan
   • Swagger pagina: als JWT wordt gebruikt hoeft de opgegeven key waarde via de "Authorize" button niet meer te beginnen met JWT, maar volstaat het JWT token

  Quality manager

  • Met de Quality manager extensie plugin is het nu mogelijk om schending van bepaalde eigen regels te tonen als informatie, waarschuwing of foutboodschap tijdens (!!) de verificatie en generatie van de 4GL source. Dit kan worden ingesteld in de nieuwe "Generator" tab
  • In het kwaliteits profiel is de zogenaamde "Adelia plugin rule severity level" uitgebreid. Hierdoor kan bijvoorbeeld een waarschuwing in een error worden aangepast waardoor een programma niet gecompileerd kan worden. Ook dit is in te stellen in de nieuwe "Generator" tab
  • De Adelia Studio Quality Manager is compatible met versies 9.x en 10.x van SonarQube. Sonar plugin 3.2 vereist nu SonarQube 6.7 of hoger

  Adelia iSeries language

  • De LEAVE instructie wordt nu ook binnen de iSeries language geaccepteerd om een paragraaf of procedure te verlaten

  Visual/Web Language

  • De LEAVE instructie kan nu ook worden gebruikt in een server procedure en een iSeries Adelia server programma
  • Unit tests: de ASSERT 4GL instructie accepteert nu reserved words als een verwachte waarde of als een waarde om te testen zoals dat ook voor gewone variabelen werkt

  Adelia Cloud

  • ACCORDION MENU grafisch object: Context-sensitive menu management is toegevoegd aan de zogenaamde "tree items"
   (zie de nieuwe methoden ADD_CTX_MENU_OPT, ASSOCIATE_CTX_MENU, CREATE_CTX_MENU, SET_CTX_MENU_OPT_PROPERTY, GET_CTX_MENU_OPT_PROPERTY, DELETE_CTX_MENU, en DELETE_CTX_MENU_OPT).
  • MENU BAR grafisch object: nieuwe features:
   • Aan context-sensitieve menu opties kan een afbeelding worden gekoppeld
    (zie de methoden SET_CTX_MENU_ITEM_IMAGE en GET_CTX_MENU_ITEM_IMAGE)
   • Specifieke representatie mogelijkheden van elementen zijn toegevoegd aan Menu- en Zoek-tools:
    • Sectie titel kan vet worden getoond om logisch te groeperen (zie ADD_ELEMENT_EX methode in de online help)
    • Scheidingsteken (zie ADD_ELEMENT_EX methode in de online help)
    • Form elementen kunnen gebruikt worden om de zogenaamde "associated variable" te wijzigen (alleen voor de Menu tool) (zie ADD_ELEMENT_EX methode)
    • BORDER en MENU_BUTTON properties zijn toegevoegd. Deze laatse kan gebruikt worden om het context-sensitieve menu niet bij een rechtermuis-klik te tonen, maar als een button.
    • Een context-sensitief menu kan nu ook aan een menu-item worden gekoppeld
   • UPLOAD grafish object: De grootte van de property MIME_TYPE_FILTER is vergroot naar 10,000 karakters
   • LIST grafisch object:
    • Het kopieren van de gelesecteerde rij/rijen in een grafische lijst naar het het klembord werkt nu op een intuitievere manier.
    • Een MINIMUM_LINE_HEIGHT property is toegevoegd om de minimale hoogte van een regel in een lijst op te geven

   Overige aanpassingen

   • Attributen van de Adelia Studio omgeving: de commando's exportparam.exe en importparam.exe zijn toegevoegd om de configuratie van de repository te exporteren of te importeren of op niveau van een application area
   • 4GL Editor: 4GL Editor voorkeuren kunnen nu worden geexporteerd en geimporteerd
   • REST Web Services:
    • Web services beveiligd met JWT accepteren nu ook de header "Authorization: Bearer {token}" (als een alternatief voor de header "Authorization: JWT {token}")
    • Een gedistribueerde mode wordt gebruikt tegen "JWT revocation"
   • Adelia Print Engine:
    • In de (ZXing barcode module) barcode macro en XXXChart macros (XChart module) is het nu mogelijk properties te benoemen gerelateerd aan de weergave van de gemaakte afbeelding
    • De Adelia Print Engine (APE) services kunnen vanaf deze ptf met JWT authenticatie worden beveiligd