Instellingen voor de c compiler

Voor de C compiler zijn de volgende instellingen noodzakelijk (hierbij gaan we uit dat deze is geinstalleerd in de map c:\program files):

PATH:

c:\program files\microsoft visual studio\common\tools;
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\bin;
c:\program files\microsoft visual studio\common\msdev98\bin;

INCLUDE:

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\mfc\include;
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\include;

LIB:

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\mfc\lib;
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\lib;

nieuws