Adelia lijst

Hoe plaats ik de cursor in het eerste invoerveld van een lijst?

Als je gegevens direct in een lijst wilt verwerken binnen Adelia Visual Studio, kan het handig zijn als de cursor direct in het eerste veld van het record staat. Neem onderstaand voorbeeld, waarin bestellingen worden verwerkt. De eerste kolom toont de huidige voorraad, de tweede kolom het aantal dat besteld is en in de derde kolom kan de gebruiker inboeken wat binnen is gekomen:De naam van deze laatste kolom is COL_VOORRAAD_IN en in de eigenschappen staat aangegeven dat deze NIET read only is.
Met het volgende statement zet je direct de cursor in het eerste record:

CALL_METHOD COL_VOORRAAD_IN SET_FOCUS 1

Denk eraan dat je dit nĂ¡ het laden van de gegegevens doet.

Andere vragen over lijstenTooltip in lijst

Hoe plaats je een tooltip op een kolom in een lijst? Lees meer


Exporteer een grafische lijst

Hoe exporteer je een grafische lijst? Lees meer


Afbeeldingen in een lijst

Hoe plaats je afbeeldingen in een lijst? Lees meer