Adelia Web

Voortgangsindicator in Ajax

De standaard voortgangsindicator bij het laden van gegevens op een webpagina kennen we nu wel. Het is fraaier deze aan te passen naar de eigen bedrijfsstandaarden qua look-and-feel. Zo zien wij de saaie indicator liever aangepast worden in onze eigen kleuren:

voortgangsindicator


Er kunnen verschillende kenmerken van de progress indicator worden aangepast via de volgende twee bestanden bij het gebruik van Adelia Web Studio (deze staan in de directory AWSResources) :

  • AWSAjax.properties deze bevat de parameters voor de Ajax motor
  • WSAjaxLabels_XX.properties waarin de tekstuele meldingen binnen de Ajax modus kunnen worden aangepast in de daarvoor gewenste talen

Als je bijvoorbeeld de tekst van de voortgangsindicator (standaard 'bezig met laden...') wil wijzigen, moet je de waarde voor de sleutel PROGRESS_INDICATOR_TITLE in het AWSAjaxLabels_XX.properties bestand wijzigen.

Als je de afbeeldingen van de voortgangsindicator wil wijzigingen, moeten de waarden van de twee sleutels PROGRESS_INDICATOR_WAIT_IMG en PROGRESS_INDICATOR_LOADING_IMG in het AWSAjax.properties-bestand gewijzigd worden.

Kijk op de volgende sites voor een aantal fraaie mogelijkheden: www.ajaxload.info
www.netwaver.com

Meer Adelia Web vragen


Kalender Nederlandstalig

Hoe maak ik het calendar object van Adelia Web Nederlandstalig? Lees meer

Andere fonts

Gebruik eens andere fonts op het web. Lees meer

Een kaptcha binnen Adelia Web

Hoe neem je een kaptcha op binnen een Adelia Web applicatie? Lees meer