PTF10 Adelia Studio 14

schedule

21-02-2024

PTF10 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 10 voor Adelia Studio 14 is vanaf 21-02-2024 beschikbaar.

4GL editor

 • In de source kunnen blokken commentaar, of blokken code dat bij elkaar hoort (IF/END, DO_WHILE/REDO, READ_LST/END_READ_LST, enz.) nu worden ingeklapt of uitgeklapt zoals dat met paragrafen kan. Het is ook mogelijk dat blokken commentaar zijn ingeklapt bij het openen van een source. Dit is in te stellen op de "Environment" tab van de 4GL editor.
 • Markeren van een gezocht woord:
  Gevonden waarden van een woord kunnen worden ge-highlight voor maximaal 4 woorden tegelijkertijd via de context-sensitive menu voor een woord.
  • "Mark - style 1"
  • "Mark - style 2"
  • "Mark - style 3"
  • "Mark - style 4"
  De optie "Clear all" verwijdert de markering van alle gevonden waarden.
 • De geselecteerde regels kunnen nu naar boven (Ctrl+Shift+Up) of beneden (Ctrl+Shift+Down) worden verplaatst.
 • Selectie shortcuts zijn toegevoegd:
  • Met een enkele klik, Ctrl+Alt toetscombinatie selecteert een volledige regel code, waarbij rekening wordt gehouden met statements die over meerdere regels lopen (Ctrl selecteerde al de regel).
  • Met een dubbele klik, de Alt toets selecteert een "delimited expression" (string constante ' ', expressie tussen haakjes (), blokhaken [] of accolades {}). De selectie houdt ook rekening met scheidingstekens als ook de Windows toets wordt gebruikt.
 • Visual Adelia source:
  Bij het toevoegen van een object block (via "Add objects" optie) in de INITIALIZATION, VERIFICATION, VALIDATION en SFTKYS_PROCESS paragrafen, kun je nu aangeven of je het nieuwe blok vooraan of achteraan geplaatst wil hebben.
 • Verbeterd tab beheer:
  • Drag & drop voor het reorganiseren van de tab bar wordt direct uitgevoerd.
  • Klikken op een tab met de middelste muis-button sluit het document.
  • Opties zijn toegevoegd aan het context-sensitive menu van een tab om alle tabs te sluiten, alle niet gewijzigde tabs, alle tabs behalve de actieve of alle tabs aan de rechter- of linkerkant van de actieve tab.
 • Documenten die open waren op het moment van sluiten van de editor kunnen nu automatisch geopend worden als de editor weer wordt gestart. Deze feature kan worden geactiveerd door de optie "Reopen documents when starting the editor" aan te vinken in de "Environment" tab van de editor opties.
 • Zoeken in een source:
  • Constanten en commentaar kunnen nu worden uitgesloten bij het zoeken.
  • De zoek parameters worden opgeslagen als de editor wordt afgesloten.
 • Een optie is toegevoegd aan het context-sensitive menu in de source tree om alfabetisch Window, Page, Objects, Event, Procedure en Breaks sub-blocks te sorteren waar mogelijk.
 • De "Copy the name" optie is toegevoegd aan de source tree view context-sensitive menu in Window, Page, Procedure en Breaks blocks.
 • De Ctrl+Del keyboard shortcut verwijderd de huidige regel of, als er regels zijn geselecteerd, alle geselecteerde regels.
 • De Toggle code case (of Shift + ) toggles de hoofdletters/kleine letters van de 4GL code elementen zonder de hoofdleeters van constanten of commentaar te wijzigen.
 • De "Paste the code" optie plaatst de geplakte code automatisch in hoofdletters als dat zo is ingericht in de "Source formatting" tab voor de editor opties.
 • Object inspector: De object omschrijving is toegevoegd aan de programma en error message tooltips.
 • Visual Adelia/Web/Cloud source
  • De editor gaat naar de source van de procedure bij het gebruik van de Open source optie in een public procedure call instructie.
  • Object inspector: De end-of-line comment (/* ...) zoals opgegeven bij de declaratie van een variabele wordt nu getoond in als een variabele tooltip.
  • Het logical server context-sensitive menu toont nu de server kleur en heeft geen limiet in grootte meer.
 • Een document kan nu worden geopend in read-only mode als de shift-toets is ingedrukt bij het openen van een document (vanaf elke plek waar een source code kan worden geopend "Repository" menu van de editor, Object manager, Object search,enz.). Dubbel-klik op de status bar icon laat je nu switchen tussen read-only en write-mode.

Translation manager

 • De Split optie maakt het voor de gebruiker nu mogelijk om te kiezen of een nieuwe constante de vertaling krijgt toegewezen van voor de split, of dat er nog geen vertaling aan wordt toegewezen.
 • Als de gebruiker de geselecteerde taal aanpast in de lijst met vertaalde constanten of messages, blijven dezelfde constanten en messages in de lijst staan. Alleen de vertaal wordt aangepast afhankelijk van de geselecteerde taal.
 • GTRADD:
  • Het is nu mogelijk om meerdere talen tegelijkertijd te exporteren en te importeren i.p.v. alleen taal voor taal.
  • Bij de import wordt een bestaande vertaling niet overschreven (voor een level 1 constante of message) als de vertaling in het Excel bestand leeg is.
  • De tool biedt nu de mogelijkheid van conditionele import van commentaar.

Visual/Web taal

 • CONST instructie: Deze instructie is toegevoegd voor het declareren van een "named constant". Bijvoorbeeld
  • CONST ALPHA(50) ConstAlpha = 'Een alpha constante'
  • CONST ConstBool = *TRUE
 • PREPARE_MSG: Voor VADELIA programma's kan de naam van het object waarvoor de error message moet gelden nu ook via een alpha variable dat de naam van het grafische object bevat.
 • De functie VaToolBxConvertAdeliaPassword is toegevoegd om een wachtwoord te encrypten zoals wordt gebruikt in de Adelia configuration files (MWCLIENT.INI, MWSERVER.INI), of om een wachtwoord te converteren dat al in Adelia mode is ge-encrypt naar een andere Adelia encryptie mode.
 • VaToolBxGetLogLevel en VaToolBxSetLogLevel functies zijn toegevoegd om de activatie van loggers te beheren (Windows log4c of Java log4j).
 • VaToolBxAlphaToBase64 en VaToolBxBase64ToAlpha functies zijn toegevoegd om een alfanumerieke string om te zetten naar base64 of base64 naar alpha.
 • VaToolBxAlphaToBase64Image en VaToolBxBase64ImageToAlpha functies zijn toegevoegd om een alfanumerieke string om te zetten naar base64 of base64 naar alpha (als deze in een image variabele zijn opgeslagen).
 • VaToolBxAlphaToImage en VaToolBxImageToAlpha functies zijn toegevoegd om de inhoud van een alpha variabele om te zetten naar een image of een image naar een alpha.
 • Voor Windows en Java server platforms, SADELIA programma's kunnen nu worden gegenereerd in verschillende talen waarbij rekening wordt gehouden met de vertaling van constanten. Tijdens runtime moet de taal worden geselecteerd aan de server kant met behulp van de VaToolBxSetServerLanguage functie.

Adelia Cloud

 • Nieuw grafisch object SWITCH:
  Een switch is een control object met twee mogelijke statussen: actief of inactief. Als het object actief is, heeft het object een bepaalde kleur. Als het inactief is, is het grijs.
 • Nieuw grafisch object NATS subscriber:
  Dit object kan gebruikt worden voor de verbinding van een NATS message broker, te subscriben voor bepaalde onderwerpen (Core NATS of JetStream) en message notificaties als events in het programma te ontvangen.
 • Grafisch object MENU BAR:
  Properties zijn toegevoegd om een "menu" tool over meerdere regels te tonen:
  • _MBA_LINE_HEIGHT
  • _MBA_FIRST_VISIBLE_LINE
  • _MBA_LINE_COUNT
  • _MBA_HIDE_SCROLL_BUTTONS
  • ACTION_ELEMENT_Y_AXIS
 • Layout manager:
  Specifieke Adelia Cloud grafische objecten (HTML FRAME, CAMERA, ICON GRID, SWITCH, MENU BAR, ACCORDION MENU, AJAX REQUEST, SIGNATURE, UPLOAD) worden nu met een icon getoond zodat ze beter geidentificeerd kunnen worden in de Visual layout manager.
 • De functies VaToolBxCloudSetDesktopTitle en VaToolBxCloudGetDesktopTitle zijn toegevoegd om de tab titel van de browser te achterhalen of te wijzigen.
 • De attribuut "ProtectionPolicy" is toegevoegd aan VaToolBxCloudSetSupersededAdeliaPrinterPdfAttributes om PDF wachtwoord bescherming te beheren.

Overige aanpassingen

 • Source code repository:
  Ondersteuning van de source repository voor bijvoorbeeld Git is toegevoegd aan object search, multisource search en de correctie manager.
 • Correction Manager:
  Een eigen geschreven exit programma voor een correctie kan nu ook aan de opties "To be validated" of "Cancel To be validated" worden toegewezen.
 • Grafisch object "List":
  De volgende formaten zijn toegevoegd aan de bestandsformaat parameter voor de methode EXPORT_LIST:
  • _EXP_LST_TEXT_FORMAT_WITH_HEADER
  • _EXP_LST_CSV_FORMAT_WITH_HEADER
  • _EXP_LST_TEXT_FORMAT_WITHOUT_HEADER
  • _EXP_LST_CSV_FORMAT_WITHOUT_HEADER
 • Adelia Print Engine (APE):
  • Er zijn twee parameters toegevoegd aan de barcode macro (van de ZXing barcode module), oncolor en offcolor, om de voorgrond- en achtergrond-kleur van de barcode in te stellen.
  • Er is een nieuwe functie aan APE toegevoegd, hardisCore.encodedMessage.
  • Bij het gebruik van de mergedoc en mergeandtransform web services, Ape-Template-Url en Ape-Template-Loader HTTP headers kunnen worden toegevoegd. Deze geven de URL van de uitgevoerde template file en de omschrijving in JSON formaat van de template loader dat de template file heeft uitgevoerd.
  • APE ondersteund nu JWT authenticatie in production mode. De signature wordt gevalideerd middels een JWK (JSON Web Key).
 • Database management tool (DbTool):
  Als Adelia scripts worden gebruikt (voor environments/buffers), toont de database management tool nu de geregistreerde databases in de Adelia catalog i.p.v. de database manager client catalog (voor import, export, copy en update functies).
 • Adelia Crystal Reports Print Engine (ACRPE):
  • Een 64-bit versie van de ACRPE tool is toegevoegd dat gebruik maakt van de Crystal Reports 64-bit runtime.
  • De optie delegate_printing is toegevoegd om de print om te leiden naar de Adelia print utility.