PTF07 Adelia Studio 14

schedule

29-06-2022

PTF07 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 07 voor Adelia Studio 14 is vanaf 29-06-2022 beschikbaar.

Event Adelia

In deze versie is een nieuw type applicatie geintroduceerd: Event Adelia.
Deze applicaties zijn van het type EDA (Event Driven Architecture). Deze applicaties worden automatisch uitgevoerd door de Adelia Message Broker Subscriber Service. Dit is een nieuwe runtime dat wordt meegeleverd met Adelia Studio en is geimplementeerd als een Spring Boot applicatie.

Visual Adelia en Web Adelia

 • De instructies SQL_STATEMENT en BUILD_SQL_STMT zijn toegevoegd om dynamische sql instructies te maken zonder het risico van sql injectie.
 • ENCRYPT en DECRYPT instructies kunnen nu gebruikt worden met IMAGE variabelen als input en/of output
 • CONV_DATA accepteert vanaf deze versie de volgende twee JSON opties:
  • *FEATURES kan gebruikt worden om de Jackson mapper te configureren met een set van Adelia class properties
  • *SER_INCLUSION om een lege of null class member strategie te configureren
 • EXECUTE_CMD kent een nieuwe scope parameter om er zeker van te zijn dat het alleen een Adelia Cloud programma kan uitvoeren (en dus geen systeem commando kan aanroepen)
 • VaToolBxSendMailSMTP kent twee wijzigen:
  • TLSv1.2 support is toegevoegd voor Windows (werd al ondersteund voor Java)
  • een "ssl-protocol" is toegevoegd om STARTTLS te forceren
 • In de Java/Cloud/Web/Event context is de VaToolBxImageToAlpha functie toegevoegd
 • In de Java/Cloud/Web/Event context zijn de VaToolBxGuessMimeType en VaToolBxGuessMimeTypeData functies toegevoegd om het mime type te testen van een bestand of image variabele

Adelia Studio Layout Manager

 • In het sequence window is het nu mogelijk om grafische objecten te verbergen
 • Ditzelfde sequence window bevat nu ook een zoek filter
 • seconds en seconds empty if *LOVAL zijn toegevoegd als edit codes op een timestamp

Crystal Reports

De Adelia Crystal Reports Print Engine (ACRPE) produceert Crystal Reports in Web API formaat.
Dit kan gebruikt worden in plaats van de Adelia Middleware print service voor het printen van Crystal Reports in Adelia Web en Adelia Cloud applicaties.
Voor printouts die via ACRPE worden afgehandeld gaat de data-uitwisseling niet langer via de Adelia Middleware, maar worden via webservice calls uitgewisseld.

Overige wijzigingen

 • Quality manager: een kwaliteits project kan worden gedefinieerd vanaf een build component
 • 4GL editor:
  • Het type source wordt in de lijst met recente programma's getoond
  • De laatste wijzigingsdatum is toegevoegd in het venster waarin programma's geopend kunnen worden
 • Bureau Adelia Cloud: preview is toegevoegd aan de taakbalk
 • Middleware configuratie: een sterk password encryptie modus kan worden ingesteld in de adelia middleware configuratie via de /cipher optie bij het uitvoeren van het mwconfig commando.
 • Source code repository: wijzigingen van de zichtbaarheid van een object, een koppeling met een application area of een object naam kan op source code repository niveau worden gedaan.
 • REST web services: er is een property toegevoegd aan de CustomObjectMapper (in het bestand beans.xml) genaamd SerInclusion. Hiermee kunnen objecten worden verwijderd waarvan de waarde een null value hebben;
 • Grafische objecten Button, Text, Entry field and Output field voor Cloud: de properties CSS_BORDER_STYLE, CSS_BORDER_COLOR, CSS_BORDER_WIDTH, CSS_BORDER_RADIUS en CSS_PADDING zijn toegevoegd;
 • Grafisch object Button (voor zowel Visual alsook Cloud): hiervoor is een nieuwe presentatie modus toegevoegd, genaamd Icon. Hierdoor kan voor de button zowel een afbeelding alsook een tekst getoond worden.

Log4j

Wat is Log4J

Wat is Adelia Studio
Adelia Studio

Wat is Adelia Studio