PTF06 Adelia Studio 14

schedule

05-04-2022

PTF06 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 06 voor Adelia Studio 14 is vanaf 05-04-2022 beschikbaar. Vanaf deze versie wordt log4j 2 (versie 2.17.1) ondersteund.

Log4J 2

Log4J 2 is de opvolger van Log4J 1 dat volledig vanaf scratch opnieuw is geschreven, gezien de beveiligings issues die in 2021 naar boven kwamen.

Hierdoor zijn de oude Log4J configuratie bestanden vanuit Adelia niet meer geldig: het log4j.properties bestand is nu vervangen door log4j2.xml

Meer details over deze syntax kan gevonden worden op de website van Apache.

Log4j

Wat is Log4J

Wat is Adelia Studio
Adelia Studio

Wat is Adelia Studio