PTF04 Adelia Studio 14

schedule

09-04-2021

PTF04 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 04 voor Adelia Studio 14 is vanaf 09-04-2021 beschikbaar. Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

  • Adelia print engine: er is nu een < ahref="https://10thij.nl/faq/wat-is-rest/">REST client beschikbaar om de APE templates te testen
  • Adelia source code repository: deze service maakt het mogelijk sources te importeren en exporteren, met een interface naar Git en SVN source control tools.
  • EXECUTE_HTTP ondersteund nu ook gzip-compressie
  • Voor REST web services is een configuratie mogelijkheid toegevoegd in beans.xml om de HTTP 500 te vervangen als een JSON document niet kan worden geparsed.