Novio Express


Novio Express enquêteert en interpreteert efficient met enquete software

help_outline Vraag

hoe kunnen we zo efficient mogelijk enquêtes afnemen en de gegevens juist interpreteren?

sentiment_satisfied_alt Antwoord

gebruik hiervoor onze applicatie waarmee enquêtes zo in te richten zijn dat de vragen aansluiten op de situatie van de ondervraagde en het antwoord automatisch leidt tot een logische vervolgvraag. Deze antwoorden worden geinterpreteerd met behulp van management rapportages waardoor de service aan klanten verbeterd wordt.

De telefonische enquêtes worden door het eigen call center afgenomen met behulp van een stuk software dat door 10Thij is ontwikkeld en geleverd. De klanten die onlangs een rit hebben uitgevoerd worden 'willekeurig' gebeld en geenqueteerd middels een vooraf gedefinieerd belscript.

campagnes
De verschillende regio's waarbinnen gereden wordt zijn als campagne ingericht, zodat op regionivo rapportages gedraaid kunnen worden. Per campagne kan een eigen belscript gebruikt worden, waarbij een vraag wel of niet gesteld wordt afhankelijk van kenmerken van de rit (alleen reizen, rolstoel gebruiker, scootmobiel, doof, etc.), of afhankelijk van antwoorden op een eerder gestelde vraag.

management
Er zijn verschillende management rapportages te gebruiken om zowel de kwaliteit van het vervoer, alsook de kwaliteit van de call center agent te meten. Hiervoor worden grafische rapporten gemaakt die in verschillende formaten kunnen worden opgeslagen.

opdrachtgever: Novio Express

,

Novio Express verzorgt vervoer op maat voor zowel Leerlingenvervoer, Regiotaxi, Zorgvervoer als dagelijks woon-werkverkeer. Om de kwaliteit te garanderen worden klanten gebeld en enkele vragen gesteld over de geleverde diensten. Per jaar vinden meer dan 25.000 telefonische en schriftelijke enquêtes plaats.