PTF03 Adelia Studio 14

schedule

05-08-2020

PTF03 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 03 voor Adelia Studio 14 is vanaf 05-08-2020 beschikbaar. Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

  • Adelia print engine: de visual studio code editor kan nu gebruikt worden om Adelia Print Engine templates te beheren
  • Adelia build: er zijn templates toegevoegd voor adelia java server, adelia windows client en adelia windows server applicaties.

Visual Language

  • De VaToolBx-functies AMQPSyncPublish, AMQPPublish, AMQPCreateQueue en CreateExchange zijn nu ook beschikbaar voor de iSeries en het Windows platform.
  • CONV_DATA : numerieke waarden in wetenschappelijke notatie worden nu ook ondersteund bij het converteren van JSON naar XML

Adelia Cloud

  • De Adelia VFS ondersteunt nu ook het Amazon S3 protocol.
  • Statische tekst, output- en input velden hebben nu ook een VERTICAL_ALIGNMENT property.