PTF01 Adelia Studio 14

schedule

15-10-2019

PTF01 voor Adelia Studio v14 beschikbaar

PTF 01 voor Adelia Studio 14 is vanaf 15-10-2019 beschikbaar. Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

 • Adelia build: Er zijn verschillende tools toegevoegd om Adelia build's te ondersteunen.
 • Middleware: de Adelia middleware kan nu geconfigureerd worden om in TLS mode te werken voor verdere beveiliging van de data tussen de client en server communicatie.
 • 4GL Editor: In de tree view is een afbeelding toegevoegd om het type duidelijk te maken van een break, page change of procedure (client, server, common, private, public).
 • 4GL Editor: Er is een tab toegevoerd in het repository overzicht voor een overzicht met beschikbare public procedures.
 • Unit tests: Automatische ondersteuning van de generatie directory voor het java client gedeelte van test programma's.
 • Optie om het server gedeelte te configureren van test programma's in het Gradle project (gradle.properties file).
 • Er is een nieuwe template beschikbaar dat gebruikt kan worden voor het genereren van het test rapport.

Visual Adelia, Adelia Web en Adelia Cloud

 • Er zijn VaToolBx-functies toegevoegd (AMQPSyncPublish, AMQPPublish, AMQPCreateQueue en CreateExchange) om gegevens te versturen naar een message broker dat AMQP ondersteund.

Visual Adelia en Adelia Cloud

 • Column object: het "progress bar" object kan nu in een kolom worden opgenomen.
 • Radio Button List object: SET_HORIZONTAL_SPACE property is toegevoegd, om de horizontale afstand tussen buttons aan te geven.

Adelia Cloud

 • Bij het gebruik van LDAP login, wordt een meer expliciete boodschap getoond als de gebruiker zijn wachtwoord veranderd en de LDAP server dit wachtwoord afwijst.