PTF09 Adelia Studio 13

schedule

27-07-2018

PTF 09 voor Adelia Studio 13

PTF 09 voor Adelia Studio 13 is vanaf 27-07-2018 beschikbaar.
Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

  • Adelia build: artifacts kunnen vanaf nu gemaakt worden waarin de 3GL sources die zijn gegenereerd voor java en windows platformen ook worden opgenomen
  • Adelia build: vanaf deze ptf wordt versie 4.4.1 van Gradle gebruikt (in plaats van versie 3.5)

Visual Adelia, Adelia Web, Adelia Cloud en Adelia Mobile

  • CONV_DATA in Windows en Java: De serialization van een XML element in JSON array kan geforceerd worden door het XPATH the specificeren naar de XML elementen (bijvoorbeeld CONV_DATA ORIG_DATA 'XML(/Root/People,/Root/Cities)' DATA_DEST 'JSON')
  • EXECUTE_HTTP: De "PATCH" HTTP methode wordt nu ondersteund
  • Afbeeldingen van het type SVG worden nu ondersteund
  • ODBC Driver 17 voor SQL Server wordt nu ondersteund
  • MySQL 8.0 driver wordt nu ondersteund

Visual Adelia en Adelia Cloud

  • Er zijn nieuwe modes toegevoegd voor de grafische objecten IMAGE en COLUMN : _IMG_LOCATION_CONTAINED, _COL_LOCATION_CONTAINED, _IMG_LOCATION_COVERED en _COL_LOCATION_COVERED

Adelia Cloud

  • Icon_Grid object: Er is een visuele positie indicator toegevoegd voor de grid

Adelia Web

  • Alle benodigde .jar bestanden voor de "Jackson serializer" worden ge├»nstalleerd op de website