PTF08 Adelia Studio 13

schedule

22-12-2017

PTF 08 voor Adelia Studio 13

PTF 08 voor Adelia Studio 13 is vanaf 22-12-2017 beschikbaar.
Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

 • Het genereren van Adelia objecten is opgenomen in een bredere continue integratie benadering (met Jenkins bijvoorbeeld). Hiermee kunnen alle programma's gegenereerd worden voor een of meerdere application areas en, vanuit deze binaries, artifacts worden gemaakt met een bepaald versienummer. Er zijn ook Gradle script templates beschikbaar om de applicatie op te bouwen vanuit artifacts die in de repository zijn opgeslagen gezamenlijk met Adelia runtime componenten.
 • JIRA bug manager: Deze nieuwe versie biedt de mogelijkheid met verschillende JIRA projecten binnen een application area te werken
 • Unit tests: Unit tests kunnen worden gedefinieerd in Gradle scripts
 • 4GL Editor: Een tooltip is toegevoegd binnen de editor voor de document tabs om de beschrijving van een programma te tonen op een source tab of een window tab.

Adelia iSeries

 • ENCRYPT en DECRYPT instructies zijn toegevoegd om data te encrypten en decrypten mbv verschillende algortimen (DES, RC2, RC4, AES, RSA, enz.)
 • Met de SPLIT_STRING instructie kan een string in substrings worden geplaatst in een lijst aan de hand van separator characters.
 • Met de SCAN_REPLACE instructie kunnen alle elementen van een zoekstring worden vervangen met een andere string.

Visual Adelia, Adelia Web, Adelia Cloud (HTML5) en Adelia Mobile

 • ENCRYPT en DECRYPT instructies zijn toegevoegd om data te encrypten en decrypten mbv verschillende algortimen (DES, RC2, RC4, AES, RSA, enz.).
 • Met de SPLIT_STRING instructie kan een string in substrings worden geplaatst in een lijst aan de hand van separator characters.
 • Met de SCAN_REPLACE instructie kunnen alle elementen van een zoekstring worden vervangen met een andere string.
 • Met de VaToolBxJavaDecodeURL functie kan een URL worden gedecodeerd.
 • In het generatie rapport en de debugger source is een commentaar regel toegevoegd zodat het einde van een management rule-blok duidelijker is.
 • Bij het definieren van een class is het nu mogelijk aan te geven hoe de class wordt gepubliseerd in een XML/JSON document met de *SER_NAME, *SER_OPTIONAL, *SER_MODE en *SER_WRAPPER parameters.
 • Adelia classes kunnen nu worden gegenereerd in de Java server objects directory.
 • De sockets voor Adelia's middleware worden nu opgezet met de SO_KEEPALIVE parameter. Met deze parameter wordt de socket regelmatig geactiveerd (standaard systeem waarde: elke 2 uur) zodat een router de verbinding niet sluit in het geval de verbinding inactief is.
 • Print jobs van Adelia rapporten in Visual Adelia/Adelia Cloud: De traces worden niet meer als Windows events gegenereerd, maar in de trace log4c manager.

Visual Adelia

 • De transparantie voor 8-bit per pixel encoded PNG afbeeldingen is verbeterd.

Adelia Cloud

 • Het object CAMERA is toegevoegd om een foto met een WebCam te kunnen maken.
 • Het object ICON_GRID is toegevoegd om het gedrag van een icon grid te kunnen gebruiken binnen een applicatie.
 • Het object SIGNATURE is toegevoegd om een handtekening op een touchscreen te kunnen schrijven.