PTF07 Adelia Studio 13

schedule

05-07-2017

PTF 07 voor Adelia Studio 13

PTF 07 voor Adelia Studio 13 is vanaf 5-07-2017 beschikbaar.
Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

 • 4GL Editor: Self-completion:
  • Self-completed variables zijn in upper of lower-case, afhankelijk van de declaratie.
  • Self-completion is beschikbaar voor constantes toegewezen aan grafische objecten.
  • Self-completion is beschikbaar voor variabelen gedeclareerd in XML_IDF.
  • Self-completion is beschikbaar voor variabele namen in de syntax zoals &VariableName (bv. CALL &VAR_PGM …)
 • 4GL editor: De omschrijving van logische properties en logische entities zijn toegevoegd aan de bijbehorende tooltips (SQL instructies, views, enz.).
 • 4GL editor: De "Find modified lines"-optie markeert gewijzigde regels van een ontwikkelaar en/of binnen een datum interval.
 • De formal parameters box in een programma maakt het nu mogelijk ook de parameters van de publieke functies te raadplegen.
 • De trace manager ("log4c)") is nu beschikbaar voor AS/400 server secties en voor Adelia iSeries applicaties.

Adelia iSeries

 • De &HASH en &HASH_FILE functies zijn toegevoegd.
 • De &MODULO functie is toegevoegd.
 • De ADD_TRACE instructie is toegevoegd om 'traces' te gebruiken.

Visual Adelia, Adelia Web, Adelia Cloud en Adelia Mobile

 • De &HASH en &HASH_FILE functies zijn toegevoegd.
 • De &MODULO functie is toegevoegd.
 • De CALL instructie kan nu gebruikt worden om een publieke procedure aan te roepen waarvan de naam in een variabele staat.
 • In de EXECUTE_HTTP instructie, de --conv-utf8 optie is nu ook toegestaan in Windows en Java omgevingen. Voor het type "DATA", kan een IMAGE variabele worden gebruikt (met daarin een JSON of XML document).
 • De VaToolBxJavaEncodeURLComponent functie is toegevoegd om de waarde van een URL te coderen.
 • Trace management (Java/Web/Cloud context): De VaToolBxPutMDCLogging, VaToolBxGetMDCLogging, VaToolBxRemoveMDCLogging en VaToolBxClearMDCLogging functies zijn toegevoegd om contextuele informatie voor Log4J te beheren.
 • DBTOOL: De data_tablespace en index_tablespace parameters zijn toegevoegd om de "tablespaces" op te geven waar de tabellen en indexen worden opgeslagen.
 • De debugger kan nu ook xml-bestanden lezen die zijn opgeslagen in een archief-bestand in .zip of .jar formaat.
 • Log4J: De "clientAddressIp" waarde is nu beschikbaar voor de MDC for web, cloud clients en voor Java servers.
 • apiva.properties: Het is nu mogelijk om systeem properties van de JVM op te nemen in de key values.

Visual Adelia

 • Layout Manager: De "Sequencing” box maakt het mogelijk om grafische objecten te selecteren en te wijzigen.
 • FRAME object: Nieuwe property ADJUSTMENT_FRAME om aan te geven dat het frame alleen gebruikt wordt tijdens design en niet zichtbaar is tijdens executie.
 • WINDOW object: De ALLOW_SIZE_MODIFICATION property is toegevoegd om de grootte van een window aan te passen, ook al heeft de RESIZABILITY property de waarde *FALSE.
 • De Ctrl+Shift+E snelkoppeling zet de focus in het error message display window.
 • De VaToolBxShowConnectDialogBox functie kan nu ook binnen de Java client context gebruikt worden.

Adelia Cloud

 • MENU_BAR Cloud Object: De SET_FOCUS methode is toegevoegd.
 • ACCORDION MENU Cloud Object: De ADD_IMAGE_FROM_URL methode is toegevoegd.
 • Adelia Cloud Configuratie: Het is nu mogelijk om Java systeem properties te gebruiken in de Adelia Cloud configuratie (wagon.xml file) via de ${VARIABLE} syntax.