PTF03 Adelia Studio 13

schedule

04-08-2015

PTF 03 voor Adelia Studio 13

PTF 03 voor Adelia Studio 13 is vanaf 4-08-2015 beschikbaar.
Hierin zijn, naast een aantal bugfixes, de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Algemeen

  • Source comparison tool: naast een aantal intuitieve verbeteringen is de optie "Copy the compared block - Open the source with block selection" toegevoegd. Daarnaast kan voor een individuele vergelijking de optie "Rerun the comparison" nu worden uitgevoerd.
  • Voor Visual Adelia programma's worden nu ook verschillen in de layout aangegeven.
  • Adelia Studio is nu compatible met Microsoft Visual C++ .Net 2015

Visual Adelia, Adelia Web, Adelia Cloud (HTML5) en Adelia Mobile

  • Er is een nieuwe api beschikbaar, XlsxToolBx, om documenten in het formaat xlsx te beheren. Microsoft Office is hiervoor niet noodzakelijk op de client machine.

Visual Adelia

  • LIST object en COLUMN object: SET_MOUSE_EVT_KEYS en GET_MOUSE_EVT_KEYS om de status van de muisklik te achterhalen.
  • COLUMN object: de filters "Not equal to", "Less than or equal to", "Starts with" en "Does not contain" zijn toegevoegd.
  • MENU object: De toetsen 0-9, +, -, * en / kunnen als toetsenbord sneltoets worden toegekend aan een menu optie.

Adelia Web

  • Adelia Web is nu compatible met de 64-bit versie van Dreamweaver.

Adelia Cloud

  • Calender object: de weergave van een aantal kalender-elementen kan via een theme ingesteld worden.
  • Window object: een phantom mode is geintroduceerd, om een venster te resizen via de phantomResizing property in het desktop.properties bestand.