Adelia Studio CDM

adelia studio

Binnen het Conceptuele Datamodel, of kortweg CDM, beschrijf je de entiteiten en hun onderlinge relaties. Dit model is het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een fysieke database structuur waarbinnen de gegevens worden vastgelegd.

Aan de hand van de gebruikte integriteitsregels wordt het logische datamodel (LDM) gemaakt, die vervolgens gegenereerd kan worden naar een MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2, IBM DB400, Oracle, of iedere andere database die via ODBC en/of JDBC te benaderen is.

Andere functionaliteiten binnen Adelia Studio zijn Rapid Application Development, de Installatie manager en Versiebeheer.

Ben je geïnteresseerd in Adelia Visual Studio? Neem dan vrijblijvend contact met ons op