Loading met step

Voor het laden van records in een Client-Server-applicatie moet nagedacht worden hoeveel records er getoond kunnen gaan worden; als een artikel-bestand 100.000 artikelen bevat is het niet raadzaam deze allemaal in één keer op te halen, omdat dit veel data is die toch niet allemaal in één keer kan worden bekeken.

Daarvoor is de STEP functionaliteit al een aantal jaren geleden in Adelia Visual Studio opgenomen:

LOADING ARTIKEL WIN_WRK.LST_ARTIKELEN:LIST *SQL ARTIKEL 150

In bovenstaand voorbeeld staat een STEP van 150 records, zodat per keer 150 artikelen worden opgehaald en getoond.

Automatic paging

Vanaf versie 12 is de property Automatic paging toegevoegd, waarbij de gebruiker kan zien of alle records zijn opgehaald of dat een subset van gegevens wordt getoond.

  

De linker afbeelding geeft aan dat er 215 artikelen zijn opgehaald en zowel aan de tekst, alsook aan het icoontje rechtsonderin is te zien dat nog niet alle gegevens zijn opgehaald. In de rechterafbeelding is dit wel het geval.

Om op deze wijze gegevens te tonen, vink je bij de lijst de optie Automatic paging aan èn vink je Scrollbars always visible aan.

Door Patrick ten ThijAdelia Studio