Een kaptcha binnen Adelia Web

Hoe neem je een kaptcha op binnen een Adelia Web applicatie? Dit is een controle-veld om de browser er van te overtuigen dat het formulier niet door een programma wordt ingevuld, zoals je veel op internet ziet. Zie bijvoorbeeld de volgende:

Voor dit voorbeeld maken we gebruiken van de kaptcha bibliotheek van Google : http://code.google.com/p/kaptcha/

1. Integreer de kaptcha binnen de Adelia Web Pagina

Neem een image-tag in je formulier op die de kaptcha-afbeelding zal tonen:

<img id="captchaImg" src="/../kaptcha.jpg" />

Opmerking : de URL ../kaptcha.jpg verwijst niet naar een bestaande afbeelding, maar zal door de kaptcha servlet gegenereerd worden.

Voeg een Adelia invulveld toe waarin de waarde kan worden ingevoerd door de gebruiker:
<adelia:entryfield type="ALPHA" length="5">
<input type="text" name="CHS_1" id="CHS_1" size="5" maxlength="5" />
</adelia:entryfield>

Opmerking : Standaard genereert de gebruikte kaptcha bibliotheek een kaptcha van 5 tekens.

Adelia Studio