Middleware foutcodes

Mogelijke foutcodes zijn:

5 - de server draait op versie 8.0 en de client op versie 8.2

  • upgrade de server

51 - het aangeroepen server object kan niet op de machine gevonden worden

  • pc server: controleer de waarde van het veld "context" in de server configuration
  • iSeries: de bibliotheek met het server object staat niet in de JOBD van het connectie profiel

101 - het server proces is gestopt op het moment dat de client wilde lezen (mogelijk veroorzaakt door een virusscanner)

102 - de versie van winsock.dll is niet compatible

103 - het opzetten van een socket is niet mogelijk door een gesloten poort

104 - de socket kan niet gekoppeld worden

105 - het server proces is gestopt op het moment dat de client wilde schrijven

  • controleer via een middleware daemon box of een virusscanner dit probleem veroorzaakt; vaak wordt de poort geblokeerd

106 - de client wil met de server communiceren, maar de gebruikte socket is gesloten, deze foutcode verschijnt vaak na 101 of 105

107 - host niet gevonden

  • ofwel de naam van de host is incorrect, ofwel de host is niet actief

108 - de middleware daemon is niet gestart òf de client configuration is incorrect.

 

nieuws